Gruppträning med coach

Innebär att du tränar tillsammans med en mindre grupp som leds av en coach.
Du får feedback på alla lyft under passet och får prova på att pressa dig själv under kontrollerade former. 
Du får lära dig att träna med andra, hålla tempo, passa vid lyft, lära dig att ta emot och ge feedback.

Passet innehåller uppvärmning, ett till två baslyft samt två till fyra assistansövningar och tar cirka 90 min. Du får tillgång till en app med programmet.

Man lär sig mest av att se sig själv genom andras ögon” -Olof Johansson, Coach

Stäng meny